+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه فعالان اقتصادی توانسته اند نمایندگی برند های آلمانی در ماشین چمن زن را در کشور اخذ و برای شعب داخلی اعطای نمایندگی رسمی کنند.
چمن زن های آلمانی هم به دلیل فعالیت گسترده این کمپانی ها در کشور دارای نمایندگی هستند. و هر فعال اقتصادی که از چنین کمپانی هایی نمایندگی رسمی و یا انحصاری دارد، حوزه فعالیت خود را افزایش می دهد تا بتواند سهم بیشتری از بازار ایران را در دست گیرد. در این راستا، اعطای نمایندگی در شهر های بزرگ از برنامه های اصلی آن ها است. در کشور برند های آلمانی در ابزار آلات موتوری زیادند و چمن زن های این کشور هم به راحتی امکان خرید دارند.

منبع: سایت باغبانی ها