+989129218622 artancompany22@gmail.com

در تجارت ابزار باغبانی دستی مثل اره باغبانی نمونه های ایرانی هم می تواند سهمی از بازار داخلی و نیز صادرات را بگیرد.
تجارت موفق این روز ها ضامن چرخش اقتصادی و نیز رونق کسب و کار ها می شود. در نتیجه کمپانی های ایرانی هم از انزوا خارج شده و اشتغال بیشتر می گردد. تجارت اره باغبانی دستی ایرانی هم می تواند در این مورد سهیم باشد. اما نمونه های ایرانی فعلاً با دسته چوبی تولید می شوند و مهم است که تولید کننده در دسته از چوبی نرم، یک دست و مقاوم استفاده کند.

منبع: سایت باغبانی ها