+989129218622 artancompany22@gmail.com

تجارت انواع قیچی باغبانی درجه یک در حال حاضر به عنوان یکی از راه های تجاری با کشور های مختلف اروپایی و آسیایی شده است.
مبادلات کالا بین کشور ها می تواند برای درجه های کیفی مختلف انجام شود. اگر مثلاً محصولات درجه یک مثل قیچی باغبانی را از آلمان و یا فنلاند وارد می کنیم، با این وجود، نمونه های با کیفیت متوسط و ضعیف اما ارزان را از چین و تایوان می توان وارد کرد. هر چند به نظر می رسد، در ایران هم امکان تولید انواع قیچی باغبانی درجه یک فراهم می باشد. در هر صورت کیفیت تیغه، دسته و دوام کاری از مولفه کیفی این ابزار است.