+989129218622 artancompany22@gmail.com

زمانی که بتوان انواع قیچی باغبانی فرانسوی و سایر مدل ها را اینترنتی تهیه کرد، در حقیقت یک پیشرفت بزرگ در تجارت نوین صورت گرفته است.
تجارت به روش سنتی این روز ها دیگر زیاد مورد استفاده نیست. در روش های اینترنتی بسیاری از تجار که حتی اولین بار است با هم آشنا می شوند از نقاط مختلف جهان با هم آشنا شده و شرایط معامله را با هم در میان میگذارند. پس طبیعی است که عرضه ابزار باغبانی از کشور های مختلف در ایران مثل مارک های فرانسوی توزیع و پخش گردد. البته یکی از مارک هایی که سال ها است در ایران با استقبال مصرف کننده ها مواجه شده برند باهکو فرانسوی ها است.