+989129218622 artancompany22@gmail.com

تجارت اینترنتی ابزار باغبانی دستی مثل قیچی مدل چمن زنی به روز بوده و می تواند ارسال سفارشات و انجام معاملات را تسریع بخشد.
شاید طبیعی باشد که کار برش چمن زن را توسط یک قیچی انجام دهیم. اما قیچی ها دارای طراحی و کاربری های مختلف هستند که البته نمی توانند راندمان کاری را زمانی که در جای درست استفاده نشده اند، داشته باشند. در مورد قیچی باغبانی چمن زنی که دارای وزنی حدود 260 گرم است، می توان گفت تنها برای کوتاه کردن حاشیه های باغچه یا گلدان در وسعت بسیار کم کار آمد خواهد بود. زاویه برش را در قیچی باغبانی چمن زنی می توان تا 360 درجه تنظیم کرد. تجارت اینترنتی این ابزار آلات باغبانی توانسته تنوع مدل را در سفارشات عمده فراهم کند.