+989129218622 artancompany22@gmail.com

در تجارت امروز بهترین کار برای موفقیت، ارائه آپشن هایی است که رقبا ندارند. حتی اگر در زمینه چمن زن دستی و انواع آن فعالیت دارید.
تجارت زمانی به دلیل این که کمترین میزان رقیب در تولیدات را داشتیم کار ساده ای به نظر می آمد.اما اکنون حتی بهترین مارک های جهان هم نیازمند استراتژی هایی هستند که بتوانند شرایط خوبی را داشته باشند. مثلاً اگر چمن زن دستی تولید می کنند، عرض برش مختلف، دسته قابل تنظیم برای کاربران، داشتن سبد از مشخصاتی است که می تواند نقطه تمایز باشد.