+989129218622 artancompany22@gmail.com

در تجارت نوین امروز به صورت عمده می توان انواع چمن زن را خریداری نمود. اما این که مثلاً آلمانی اصل باشد یا تحت لیسانس آلمان هم نکته مهمی خواهد بود.
چرا مهم است که دستگاهی مانند انواع چمن زن آلمانی اصل باشد یا ساخته شده در چین و تحت لیسانس آلمان؟ اولین پاسخ این است که مشخصات فنی این ها هر چند در تکنولوژی ساخت مشابه باشد، اما تفاوت های بارزی دارد که در راندمان کاری، طول عمر، کیفیت کار و حتی قیمت به طور کامل خود را نشان می دهد. پس تجارت امروز ارائه رقابتی مدل های متناسب از هر نظر خواهد بود.