+989129218622 artancompany22@gmail.com

تجارت قیچی باغبانی هرس کوچک در ایران آیا ممکن است؟ چگونه می توان در عرصه ابزارآلات باغبانی رشد بیشتر داشت و تنها وارد کننده نبود؟ کشور های هدف چه بازار هایی هستند؟
تجارت این روز ها مثل گذشته نیست ه هر کسی که نیازی را بتواند بر آورده کند، فرد موفق و ثروتمندی گردد. در حقیقت به صورت عمده، اغلب نیاز های بشر به هر کالایی هم تولید ساده ای دارد و هم این که تولید کننده های بسیاری را دارا است. در نتیجه رقیب در بازار زیاد است.

اما تجارت با کشور های دیگر هنوز هم می تواند بازار بهتری برای محصولاتی که در یک کشور تولید می شود، داشته باشد.
مثلاً تجارت قیچی باغبانی را در نظر بگیرید. در ابزارآلات باغبانی دستی مثل قیچی باغبانی و اره تولید داخلی داریم. اما هنوز بخش اعظمی از مارک های موجود در بازار خارجی است.
تجارت قیچی باغبانی در انواع هرس کوچک و بزرگ می تواند یک راه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور باشد. با توجه به این که در بحران آب به سر می بریم و کشاورزی داخلی کمتر شده است.

تجارت قیچی باغبانی به صورت عمده

کشور هایی مثل عراق و افغانستان که همیشه بازار اصلی تولیدات ایران بوده اند می توانند هدف تجارت ابزار باغبانی باشند.
در عین حال داشتن کیفیتی بالا می تواند کشور های اروپایی را هم با توجه به قیمت های مقرون به صرفه تر مشتری محصولات ما گرداند.
قیچی باغبانی هرس کوچک هم اکنون هم در ایران تولید دارد. ولی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای تولید با طراحی بهتر و نیز تجارت بین المللی است.

خرید قیچی باغبانی  قیچی باغبانی کوچک

قیچی باغبانی هرس