+989129218622 artancompany22@gmail.com

تولیدی اره باغبانی تاشو کوچک از مارک هایی چون نووا و یا رونیکس کلیه نکات ایمنی این ابزار را در نظر می گیرد.
این که یک وسیله ای را تاشو می سازند، لزوماً به خاطر این است که جای کمتری را اشغال کند. در مورد اره باغبانی هم نمونه های دسته ثابت شاید نزدیک به 50 سانت از فضای شما را بگیرند و قرار دادن آن ها در یک ساک و یا جعبه با این ابعاد کمی محدودیت فضایی ایجاد می کند. اما تولیدی های معتبر اغلب برای اوارد مسافرتی اره باغبانی تاشو را تولید می کنند که کوچک و کم حجم است.