+989129218622 artancompany22@gmail.com

در کارخانه های تولیدی ابزار باغبانی، اره باغبانی صاف غلافدار هم عرضه و تولید می شود تا ایمنی کاربران را بیشتر تضمین کنند.
تولیدی های مختلفی در جهان ابزار و یراق تولید می کنند. اره باغبانی دستی در انواع خم و صاف در اغلب آن ها به صورت انبوه تولید دارد. اما نمونه های غلافدار کمتر شاید تولید می شود. علت اصلی شاید هزینه اضافی تولید و در نتیجه قیمت متفاوت تر است. اما اگر کشاورزی هوشمند باشید، می دانید که یک ابزار با ایمنی بالا می تواند کارتان را لذتبخش تر کند.