+989129218622 artancompany22@gmail.com

تولیدی بهترین قیچی باغبانی ایرانی مدتی است که فعال می باشند و میتواند به لحاظ کیفی جایگزین نمونه های وارداتی بی کیفیت باشد.
تاریخچه تولیدی ابزار و یراق در ایران هم طولانی است و طبیعی است که بتوان هم اکنون کارخانه های فعال در ساخت انواع قیچی باغبانی ایرانی را هم پیدا کرد. قیچی باغبانی ابزاری برای هرس کردن، چیدن میوه و برش قطعات چوبی یا لاستیکی در قطر های کمتر از 3 سانت است که البته باید در تیغه دارای تیزی و زاویه مناسب باشد. تا شاخه هرس شده را خراب نکند. هم اکنون تولیدی های محدودی در قیچی باغبانی ایرانی فعال هستند و بازار بیشتر به دست برند های وارداتی است.