+989129218622 artancompany22@gmail.com

تولید کننده قیچی باغبانی کوچک از نوع ایرانی کمتر وجود دارد و در اغلب مرکز فروش برند های خارجی را می توان خریداری نمود.
آهنگری از جمله شغل های مهم برای انسان ها بوده و که از ابتدا برای ساخت تجهیزات نظامی به کار گرفته می شد و کم کم با متمدن شدن بشر برای ماشین آلات و لوازم باغبانی و کشاورزی بیشتر کارآمد بود. در نتیجه تجهیزاتی مانند قیچی باغبانی هم تولید کننده خود را باید در ایران داشته باشد و تکنولوژی پیچیده ای ندارد. اما قیچی های کوچک به دلیل این که هم باید سبک باشند و هم با دوام ممکن است با آلیاژ های خاص تولید شوند که در ایران به دلیل یکسری مسائل قیمت هایشان بالا می رود و این چالش برای تولید کننده ایرانی در رقابت با برند های خارجی وجود دارد.