+989129218622 artancompany22@gmail.com

خرید انواع قیچی باغبانی ایرانی می تواند در جهت بهبود تولیدات کشورمان درابزار باغبانی کمک نماید.
همان گونه که می دانید قیچی باغبانی از وسیله هایی است که در برش شاخه های تازه و جوان و یا برای هرس شاخه های خشک مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار کمتر برند ایرانی در این ابزار دستی وجود دارد. زیرا تولید کننده ایرانی در بازار رقابت با مارک های وارداتی نتوانسته موفق عمل کند. اما خرید از همین مارک ها ایرانی امری ساده در جهت حمایت از کالای ایرانی است که قابلیت صادرات هم دارند.