+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از انواع قیچی باغبانی که خرید و فروش خوبی هم دارند، مدل های مخصوص پیوند هستند. که تنوع رنگ ظاهری زیادی ندارند.
از اهدافی که از پیوند زدن گیاهان میوه دار دنبال می شود، این است که بتوان هم از نظر کیفیت، محصولات بهتری را به دست آورد و هم این که در میزان و کمیت هم باردهی، افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. پیوند حرفه ای و خوب را باید با ابزار باغبانی مناسب مثل قیچی باغبانی پیوند انجام داد. خرید قیچی مخصوص پیوند، باغبانی در مراکز مختلف از مارک هاث تایوانی و خارجی این روز ها به راحتی میسر شده است.