+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا با دستگاه و ماشین های چمن زن سولو که خرید آن در این مرکز ممکن شده است، آشنایی دارید؟
اولین نکته در مورد این که بتوان کیفیت و کارایی یک برند را مشاهده نمود، این است که چه کشوری آن را تولید کرده است. اگرچه همه کمپانی های کشور های اروپایی هم اجناس درجه یک و بی نقصی ندارند. ولی در کل کیفیت بهتری نسبت به انواع چینی برخوردارند. چمن زن های سولو و کلا این برند متعلق به کشور آلمان می باشد که علاوه بر چمن زن ، علف تراش و نیز سمپاش هم دارد.