+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می توان در بین انواع چمن زن تراکتوری مدل های ارزان را هم خرید؟ شرایط فروش شرکت های عرضه کننده چیست؟
درست است که چمن زن تراکتوری از جمله مواردی است که گران ترین مدل ها را شامل می شود. اما در بین همین مدل ها هم می توان نمونه های به نسبت ارزان تر را یافت. مثلاً تولیداتی که مونتاژ چین با موتور بریکس آمریکا باشند. یا انواعی که عرض برش چندان پهنی ندارند. ارزانی این چمن زن ها همواره می تواند به عنوان، عاملی در استقبال بیشتر ارگان ها و ورزشگاه ها برای تأمین ابزار مورد نیاز خود باشد.