+989129218622 artancompany22@gmail.com

خرید اینترنتی قیچی باغبانی ارس را می توان عمده و برای کل کشور انجام داد. این امر باعث دسترسی بیشتر در بازار می شود.
در بین انواع مارک های قیچی باغبانی یکی از مارک هایی که از ژاپن وارد می شود، ارس می باشد. در کاتالوگ مدل های مختلف از این برند که عموماً قیچی باغبانی کوچک هرس دارد، جنس تیغه از نیکل بیان شده و دسته یک روکش پلاستیکی دارد. اما در مورد خرید اینترنتی در این مرکز، فروشگاه عمده فعال بوده و ارسال جزئی به مناطق مختلف نداریم. اما می توان در این خرید اینترنتی بدون واسطه قیمت ها را دریافت نمود.