+989129218622 artancompany22@gmail.com

با خرید کلی و جزئی اینترنتی انواع قیچی باغبانی دسته بلند، می توان در زمان سفارش و هزینه ها تا حدود زیادی صرفه جویی کرد.
دسته بلند بودن قیچی باغبانی این روز ها بیش از گذشته مورد توجه باغبان های حرفه ای است. زیرا دیگر نیازی نیست به بالای درخت برای چیدن میوه و یا هرس کردن بروند و در عین حال امنیت بیشتری هم دارد. نمونه های دسته بلند از مارک هایی مانند بهکو در قیچی باغبانی وجود دارد که حدود 1.3 متر دسته داشته و این دسته و میله، استیل و فایبرگلاس است که وزن کمی هم دارد و کاربری را ساده تر می کند.