+989129218622 artancompany22@gmail.com

بهترین چمن زن که می توانید خرید کنید، کدام مدل است؟ نمونه های دستی برای کدام زمین ها مناسب هستند؟
خرید چمن زن دستی را غالباً کاربرانی در دستور کار قرار می دهند که زمین کوچکی در منزل یا ویلای خود دارند. شاید بهترین مدل ها برای زمین های کمتر از 100 متر مربع انواع دستی باشد، که خب تعمیر و نگهداری خاصی هم نیاز ندارند. اما این مدل ها کاملاً دستی بوده و حتی خالی کردن سبد ضایعات هم باید توسط خود کاربر انجام شود.