+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می توان اره باغبانی دست ساز را عمده خرید؟ این نمونه ها تولید کجا هستند؟
ابزار و یراق و آنچه مرتبط با صنعت آهنگری است، در ابتدا توسط دست ساخته می شدند. در نتیجه اگر اکنون هنوز کارگاه های تولید اره باغبانی دست ساز هم وجود داشته باشد، زیاد دور از ذهن نیست. اما اره های باغبانی دست ساز نیاز به برش و تیز کردن تیغه به روش دستی دارند و تولید کننده باید زمان بیشتری را برای این منظور به دلیل عدم استفاده از ماشین آلات صرف کند. در نتیجه خرید آن اگرچه از برند های ایرانی ممکن است، با این وجود، در تعداد بالا، برای تحویل سفارش، زمان بر خواهد بود