+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا خرید عمده قیچی باغبانی مخصوص هرس هم در انواع اصل دارای تخفیف هست؟ شرایط کاری چگونه است؟
هر خرید عمده ای تخفیف خود را دارد. در واقع عرضه کننده و مراکز پخش با همین روش سود خواهند داشت. در مورد قیچی باغبانی اصل که تیغه ای از فولاد پر کربن و دسته ای ارگونومی دارد هم خرید عمده بسته به شرایط پرداخت و میزان خرید شامل تخفیف خواهد بود. هرس کردن گیاهان و درختان در زمان مناسب و با ابزار خوب می تواند میزان بار و محصول باغ را افزایش دهد و در نتیجه قیچی های خوش دست مارک های اصل می توانند از این نظر هم به مصرف کننده سود برسانند.

منبع: سایت باغبانی ها