+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می توان برند هایی مانند چمن زن الپینا را هم عمده خرید و فروش کرد؟ در خرید تعداد مراکز پخش چه مزیت هایی وجود خواهد داشت.
اولین نکته ای که شاید در مورد دستگاه های چمن زن از مارک های معتبری مثل الپینا می توان توجه نمود، این است که این نوع دستگاه ها معمولاً حتی برای مراکز پخش و ابزار فروشی ها هم تکی عرضه می شوند. زیرا عمده و تعداد بالا تنها توسط واردکننده اصلی به دلیل قیمتشان وارد شده اند. در عین حال که خواب سرمایه خواهند داشت. و البته برای مرکز پخش در خرید ها غالباً درصد سود و یا تخفیف در نظر گرفته می شود.