+989129218622 artancompany22@gmail.com

خرید عمده چمن زن کوچک برای مراکز عرضه ماشین آلات باغبانی و کشاورزی می تواند همراه با تخفیف همکار باشد.
چمن زن های کوچک هم در عرض چمن زدن و هم در مساحتی که می توان با راندمان خوب از آن ها کار کشید، در مقایسه با انواع موتوری و بنزینی مکان های کوچک تر را پوشش می دهند. این نوع چمن زن ها خانگی هم می توانند باشند. اما در نظر داشته باشید که در انواع کوچک هم عرض برش متفاوت است و این عرض در تسریع بخشیدن به کار کمک می کند. در مرکز فروش معتبر انواع مختلف با قیمت های متفاوت برای بودجه های مختلف عرضه می شود.