+989129218622 artancompany22@gmail.com

خرید قیچی باغبانی را از مارک هایی چون ارس می توان در سراسر کشور هم کلی و هم جزئی انجام داد. اما کیفیت هر برند متمایز از دیگری است.

ارس هم یکی دیگر از مارک های ژاپنی در ابزار باغبانی دستی مانند قیچی باغبانی است که البته در مدل های مختلف ارائه شده است. تیغه های این برند را از نیکل ساخته اند.

اما در دسته علاوه بر این جنس برای این که در دست راحت تر بنشیند، از روکش پلاستیک استفاده شده است.