+989129218622 artancompany22@gmail.com

خرید قیچی باغبانی التونا یا هر یک از برند هایی که در بازار ابزار باغبانی وجود دارد هم عمده و جزئی در این مرکز امکان پذیر می باشد.

قیچی باغبانی التونا در مدل های مختلف در بازار قابل خرید است. نمونه دسته بلند آن بیشتر برای هرس کردن شاخه های بالایی درختان بیشتر کارایی دارند.

زاویه بین تیغه و دسته در این مدل از قیچی ها به گونه ای طراحی شده اند که بتواند با کمترین فشار به سرعت عملیات برش را انجام دهد. از طرفی تاثیراتی در خوش دستی هم دارد.