+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید انواع قیچی باغبانی دسته بلند آنویل چه کاربرد هایی دارند؟ خرید این نوع در چه نوع بسته بندی است؟
در این نوع از قیچی ها تقریباً حدود 3.5 متر می توان دسترسی به شاخه ها داشت. اما آنویل بودن به چه معنی است؟ این نوع قیچی های باغبانی زمانی که با شاخه هایی خشک و البته سخت مواجه هستید، به یاری تان می آیند. در نتیجه برای بریدن شاخه های جوان و تازه مناسب نیست. در کارتن های این نوع قیچی 4 عدد قرار دارد و در خرید عمده می توانید بسته به همین تعداد در کارتن، مقدار مورد نیازتان را خرید کنید.