+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از دلایلی که انواع ماشین چمن زن بنزینی را خرید می کنید، قطعاً این است که زمین با ابعاد متوسط دارید.
کمپانی های سازنده، ماشین های چمن زن، نکات مختلفی را در تولید در نظر می گیرند. مثلاً ابعاد مختلفی که زمین های چمن ممکن است داشته باشند.نمونه های بنزینی با سوخت بنزین و موتور پر سر و صدایشان بیشتر مناسب برای زمین هایی هستند که ناهمواری داشته و اغلب مساحتی بیش از 500 متر مربع دارند. خرید این مدل ها هم با در نظر گرفتن دسترسی به قطعات یدکی باید انجام شود.