+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا خرید ماشین چمن زن نفربر هم میسر است؟ در حال حاضر چه مارک هایی در ایران این مدل را عرضه می کنند؟
چمن زن های نفربر یا تراکتوری مدل هایی هستند که مانند انواع ماشین ها با کمک دنده حرکت می کنند، درنتیجه هم دنده جلو و هم دنده عقب دارند. در برخی مارک ها موجود در بازار مثل افکو آلمان در حالت حرکت رو به جلو، می توان سرعتی حدود ۹ کیلومتر در ساعت داشت. اما برای دنده عقب هم ۴ کیلومتر در ساعت حرکت می کند. خرید این گونه چمن زن ها غالباً برای زمین های هکتاری پیشنهاد می شود.

منبع: سایت باغبانی ها