+989129218622 artancompany22@gmail.com

دستگاه چمن زن دستی کوچک یکی از دستگاه هایی است که به دلیل مصارف خانگی بیشترین متقاضی را در فروشگاه های ابزار فضای سبز دارد.
وقتی تیغه های دستگاه چمن زن حرکت می کند، می توان چمن ها را در ارتفاعی که از قبل تنظیم کرده ایم، برش بدهیم. اما یک چمن زن کوچک تا چه حدی می تواند کارایی داشته باشد؟ اغلب متقاضیان ما بر این باورند که چمن زن دستی بهترین گزینه برای آن ها است. چون در بازار بسیار ارزان تر از انواع دیگر عرضه می گردند. اما این استدلال اصلاً کارشناسی نیست و باید به جز قیمت مشخصات دیگر را در نظر گرفت. مثلاً اندازه زمین. معمولاً یک چمن زن کوچک دستی، یک باغچه کوچک را می تواند اصلاح کند که شاید کمتر از چند ۱۰ متر است.

منبع: سایت باغبانی ها