+989129218622 artancompany22@gmail.com

در سایت های معتبر می توان بهترین چمن زن ها مانند هسکوارنا را که پخش سراسری دارند، خرید.
شاید برخی برند ها به دلیل عدم حضور در چند فروشگاه معدود شهرتان کمتر شناخته شده باشند. اما هسکوارنا و مارک هایی که در سایت های اینترنتی حضور فعال دارند، به راحتی می توانند در کل کشور پخش گردند. بهترین برند ها علاوه بر این که دارای یک نام شناخته شده هستند، باید خدمات پس از فروش هم داشته باشند و مشتری بتواند، در صورت نیاز تعمیر و سرویس را با کمترین هزینه انجام دهد.