+989129218622 artancompany22@gmail.com

صادرات ابزار باغبانی و ماشین آلات کشاورزی مثل اره باغبانی ایرانی به صورت عمده به کشور های همسایه انجام می شود.
صادرات یک رابطه تجاری برای کشور های مختلف است که می تواند، برای اقتصاد هر کشوری ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه در ابزار باغبانی دستی و یا حتی موتوری مثل اره باغبانی که توانایی تولید داریم باید به صورت جدی وارد عرصه صادرات گردیم. به صورت عمده دو کشور همسایه عراق و افغانستان عمده بازار مصرف تولیدات ما هستند، ولی می توانیم کشور هایی با توان مالی بالاتر را هم برای صادرات انواع باکیفیت در کل جهان پیدا کنیم که بازار بکر تری دارند.