+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه با حمایت از تولید کننده ایرانی، صادرات جدیدترین اره های باغبانی ایرانی هم رونق گرفته است.
از جمله بهترین راه هایی که می توان کشور ها را از رکورد اقتصادی و نیز بی کاری نجات دارد، صادرات و روابط تجاری با سایر کشور ها است. در نتیجه ایران هم می تواند علاوه بر دو کشور همسایه عراق و افغانستان که بازار اصلی محصولات ایرانی هستند، صادرات خود را به سایر کشور ها هم انجام دهند. ابزار باغبانی دستی مثل اره باغبانی می تواند یکی از ابزار آلات کشاورزی تولید ایران با امکان صادرات باشد.