+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید که صادرات عمده ابزار باغبانی دستی مثل اره باغبانی بزرگ به افغانستان و کشور های مختلف، از ایران ممکن است؟
هر چند شرایط ایجاد شده برای صادرات و روابط تجاری در کشور همچون واردات واقعاً سخت است. اما اغلب تجار در حوزه هایی که بازاری برای مصرف کننده دارند، وارد می شوند و فعالیت تجاری خود را ادامه می دهند. در کشوری مثل افغانستان اره باغبانی و سایر ابزار دستی می تواند استفاده شود و صادرات تولیدات کشورمان به آن در حالی که بتواند با کیفیت انواع برند های موجود در آن بازار رقابت کند، میتواند کمک شایانی به تولیدکننده های ایرانی در چرخش کارخانه کند.