+989129218622 artancompany22@gmail.com

صادرات اره باغبانی دستی به صورت عمده به کشور هایی چون عراق و افغانستان انجام می شود که این یعنی امکان تجارت ابزار آلات هم برای ما فراهم است.
در مورد هر کالایی که در داخل کشور امکان تولید وجود داشته باشد، می توان امیدوار بود که صادرات هم موفقیت آمیز می باشد. ابزار دستی باغبانی مثل اره باغبانی تکنولوژی خاصی به جز رعایت یکسری اصول ندارد و در نتیجه طبیعی است که تولید و صادرات آن توسط کارخانه های ایرانی ممکن شود. اما می توان بازارهای بکر تر از دو کشور همسایه نام برده شده در جهان را یافت.