+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه یکی از مارک هایی که عرضه انواع مدل های اره باغبانی دستی آن را در این مرکز داریم، برند سامورایی است.
اره باغبانی سامورایی در برخی نقاط کشور مثل یزد شناخته تر است و علت هم کیفیت و خوش دستی این برند می باشد. اما این برند اصل ژاپنی اش با مدل های طرح سامورایی که چینی هستند، در قیمت و کیفیت اختلافی از زمین تا آسمان دارد. عرضه مدل های دستی با تیغه 33 سانت و غلافدار رونق بیشتری دارا است.