+989129218622 artancompany22@gmail.com

عرضه انواع دستگاه چمن زن برقی با توان های مختلف در موتور در این مرکز از مدل های روز بازار خواهد بود.
آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که برای زمین چمن شما کدام مدل از دستگاه های چمن زن مناسب است؟ دستگاه چمن زن برقی بعضاً برای زمین هایی که نهایتاً 600 متر مربع هستند، البته با توان های موتور مختلف مناسب خواهد بود. هر چند محل زمین و نیز برخی ملاحظات مثل عدم ایجاد صدا هم در پیشنهاد مدل های برقی از مراکز عرضه تخصصی می تواند نقش داشته باشد.