+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیچی باغبانی فلکو از جمله برند هایی است که عرضه موفقی در کشور داشته است و انواع مدل هایش برای کارهای مختلف باغداری طراحی شده است.
فلکو سوئیس یکی از مارک های معتبر و شناخته شده است و در نتیجه طبیعی است که کشاورزان و باغداران حرفه ای جهت خرید، ترجیه داشته باشد. اما عرضه این برند ها در حالتی که اصل باشد، نیاز به مراجعه به مرکزی است که بتواند تضمین های کیفی و اصالت کالا را بدهد.فلکو قیچی کوچک هرس خوش دست و با طول عمر بالا است.