+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید قیچی باغبانی پنوماتیکی چه نوع قیچی است؟ آیا در ایران این مدل از قیچی ها هم عرضه می شود؟
قیچی باغبانی پنوماتیک مدل هایی از ابزار باغبانی هستند که با موتور و یا کمپرسور بادی کار می کنند. این نوع قیچی ها برای باغات بزرگ که کار هرس سنگین دارند، مورد توصیه بوده و در کشور های مدرن از آن ها استفاده زیادی می شود. منتها در ایران بیش از هر چیزی قیمت این نوع قیچی های عرضه شده است، که کمی استقبال مردم را کاهش می دهد. در عین حال که برش های نرم و سریع آن می تواند راندمان کاری را بالا ببرد.