+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید انواع چمن زن ارزان را از کدام مرکز عرضه می توان خرید؟ وایکنیگ دارای چه شرایطی برای فروش و پخش است؟
عرضه چمن زن این روز ها یعنی بهار و تابستان که فصل رشد چمن ها است رونق بیشتری دارد. زیرا در ماه های دیگر سال تقریباً چمن در حالت خواب بوده و اصلاح نیاز ندارد. اما در مورد چمن زن ارزان باید بدانید که مارک های چینی همچنان ارزان تر هستند. در عین حال می توان برند هایی مانند وایکینگ اتریش را هم که توسط نمایندگی هایش توزیع دارد، خرید که به دلیل مشخصات فنی کارآمد بوده و چند سالی شما را از خرید مجدد معاف می کنند.

منبع: سایت باغبانی ها