+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز بیشتر انواع ابزار و ادوات باغبانی دستی،و بنزینی مانند چمن زن را عرضه می کنیم و پخش به صورت عمده خواهد بود.
کشاورزی و باغبانی از جمله اموری است که همیشه همراه بشر بوده و ابزار متناسب با آن هم مانند ادوات جنگی همیشه تولید و استفاده می شده است. مدل های دستی این ابزار هم اکنون با وجود تکنولوژی های جدید هنوز هم پر مصرف است. انواع ابزار دستی مانند بیل، شن کش، قیچی و اره می تواند در کارهای کشاورزی به کار گرفته شود تا باغی سر سبز بدون علف هرز و شاخه های خشک داشته باشید. مدل های بنزینی مانند چمن زن هم در فضای های بزرگ تر کارایی خواهند داشت.

منبع: سایت باغبانی ها