+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از انواع چمن زن های موجود در بازار که در دسته انواع برقی قرار می گیرند، انواع شارژی بهکو می باشند که عرضه سراسری هم دارد.
چمن زن هایی که دارای موتور می باشند، در مدل هایی که بیشتر برای زمین های با وسعت کم استفاده می شوند، برقی هستند. حال مدل های برقی می توانند، با کابل، یا در انواع شارژی باشند. بهکو یکی از برند هایی است که در ابزار آلات شناخته شده می باشد. و نمونه های شارژی هم دارند، عرضه انواع شارژی می تواند جای چمن زن های دستی را برای کاربران خانگی به راحتی بگیرد.

منبع: سایت باغبانی ها