+989129218622 artancompany22@gmail.com

با عرضه انواع دستگاه چمن زن برقی، در کل کشور می توان دستگاه هایی با کاربری ساده و قیمت ارزان را تهیه کرد.
شاید اغلب افرادی که زمین های کوچکی از چمن دارند، بگویند که نیازمند دستگاه چمن زن دستی هستند. اما مدل های برقی کوچک با ظرفیت کم و البته قیمت های قابل تأملی هم وجود دارد، که خوشبختانه می توان در مراکز معتبر آن ها را سفارش داد. عرضه چنین دستگاه هایی که با موتور های با قدرت مختلف کار می کند و نیز دارای عرض برش های متنوعی است، همراه با خدمات خواهد بود.