+989129218622 artancompany22@gmail.com

در عرضه عمده قیچی باغبانی باهکو فرانسه برای مراکز پخش درصد تخفیف مناسبی ارائه شده است.
قیچی باغبانی باهکو فرانسه در بازار توزیع خوبی دارد. ولی به دلیل قیمت بالای این برند فرانسوی مدل و طرح باهکو هم از تایوان وارد شده است که قیمتی ارزان تر دارد. اما نکته تمایز تنها در قیمت ها نیست. بلکه آن چه عرضه عمده را بهتر می کند، کیفیت و دوامی است که قیچی های باهکو فرانسه دارند. خوش دستی در برش و افزایش نیروی کاربر به دلیل نوع طراحی این مدل قیچی ها را برای هرس های حرفه ای و سنگین مناسب کرده است.