+989129218622 artancompany22@gmail.com

با عرضه قیچی باغبانی حرفه ای کوچک و بزرگ در این مرکز، به افزایش راندمان کاری کشاورزان فکر می کنیم.
هر کار حرفه ای نیازمند، ابزار آلات حرفه ای به همراه علم و دانش روز است. اما شاید به دلیل کاربرد های مختلف قیچی کمتر کسی به دنبال قیچی مناسب تر و حرفه ای برای باغبانی باشد. هرس کردن یکی از کارهای مهم در باغداری است که اگر به درستی انجام نشود، نه تنها سودی ندارد، بلکه شاخه ها را زودتر می خشکاند. در نتیجه بهترین کار این است که قیچی های با برش نرم انتخاب کنیم که ترمیم شاخه به سرعت انجام شود.