+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از انواع قیچی های باغبانی دسته بلند مدل های شاخه زن است که طول دسته می تواند بیش از 60 سانت باشد.
دسته بلند برای قیچی باغبانی می تواند هم نقطه قوت باشد و هم اگر استفاده حرفه ای از آن را ندانید، یک عیب. مثلاً چنین قیچی های باغبانی وزن بیشتری دارند و باید در دو دست نگه داشته شوند. اما خب اگر شاخه زدن با قیچی های هرس معمولی ممکن بود که سراغ این مدل ها نمی رفتیم. شاخه ها می توانند تر و تازه و یا خشک باشند. دور از دسترس بودن هم دلیل دیگر اجبار استفاده از قیچی های باغبانی دسته بلند است.