+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا میدانید که چمن زن های دستی موجود در بازار هم ایرانی نیستند؟ آلکو یکی از مارک های عرضه شده در این زمینه از تولیدات آلمان است.
شرکت آلمانی آلکو در ایران دارای نمایندگی فعال می باشد و در نتیجه دسترسی به مدل های مختلف از چمن زن های این برند تقریباً در کل کشور ممکن شده است. مدل دستی این برند با سیستم برش تیغه استوانه ای با کمک نیروی کاربر فعال خواهد شد. چمن زن دستی آلکو وزنی حدود 9 کیلو و 400 گرم دارد. که سبکی آن کاربر را با خستگی کمتر مواجه می کند.