+989129218622 artancompany22@gmail.com

خوشبختانه انواع اره دستی و نیز شارژی دارای فروشنده در ایران می باشد و واردات مناسبی را دارا است.

اگر بخواهید انواع اره باغبانی را با هم مقایسه کنید شاید یکی از دلایل مقایسه شما ابعاد و سایز باشد.

انواع اره شارژی از نمونه های زنجیری و برقی کوچک تر می باشد.

اما یکی از مزیت های دیگر این نوع اره ها این است که لرزش و تنش کمتری هم به انواع مشابه خود دارند که کنترل و کار با آن ها را ساده تر می کند.