+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشنده ابزار باغبانی نمونه اره باغبانی غلافدار را از جدیدترین تولیدات کمپانی های خارجی عرضه می کند.
زمانی که دنبال جدیدترین مارک ها و تولیدات هستید، شاید برای ابزار باغبانی دستی زیاد در طراحی و ظاهر تفاوت ایجاد نشده باشد. اما فروشنده ها و کاربران حرفه ای می دانند که مدل جدید این مارک حتی در طراحی غلاف هم نو آوری، جهت زیبایی و کارایی بیشتر به خرج داده است. نمونه های غلافدار اره باغبانی در هر حال به منظور داشتن ایمنی بیشتر تولید شده اند.