+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشنده قیچی باغبانی فلکو دارای چه مدل هایی از این برند می باشد؟ آیا می داند این برند چرا دارای مشتری های زیادی است؟

فلکو سوئیس دارای انواع مدل ها از 2 تا 11 است. هر مدلی در حالت دسته و تیغه و حتی مشخصات دیگر مثل زاویه دسته و تیغه با مدل دیگر متفاوت می باشد.

اما فروشنده این برند می داند که علت اصل استقبال کاربران و به طبع آن ها فروشگاه ها این است که تیغه و دسته دارای دوامکافی در کار هرس حرفه ای می باشند.