+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه قیچی باغبانی دسته بلند، تنوع مدل در ارائه برند های مختلف دارد که البته این به دلیل همکاری با واردکننده های مختلف است.
دسته بلند در قیچی باغبانی به عنوان ابزاری برای هرس کردن به دلیل این است که می توان هر شاخه ای را که در ارتفاع بالاتر است، یا از دسترس خارج است، را با آن هرس کرد. قیچی باغبانی دسته بلند به دلیل وزن بالاتر با دو دست باید گرفته شود و البته در انتهای دسته دارای روکش پلاستیک است تا در دست به راحتی جای گیرد و سُر نخورد. فروشگاه ها در عین حال می توانند، همراه با سبد این مدل قیچی باغبانی را عرضه کنند.